Một số tài liệu phục vụ giảng dạy Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp #1

HCMUT-TBI xin chia sẻ một số tài liệu hỗ trợ được sử dụng trong giảng dạy Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp trong các trường đại học/cao đẳng và trung học. Mọi góp ý về các tài liệu, mong được các bạn liên hệ đến page HCMUT-TBI.


1. Bản phát thảo mô hình kinh doanh – Business Model Canvas

Phiên bản Business Model Canvas được HCMUT-TBI chỉnh sửa từ bản gốc của Osterwalder, theo cách thức

Trên đây là bản phác thảo Mô hình Kinh doanh được làm lại và chỉnh sửa dựa trên bản gốc của tác giả Osterwalder. Phiên bản trên dùng tốt nhất khi in trên khổ giấy A0. Đây là công cụ không thể thiếu trong việc giảng dạy bộ môn Đổi mới Sáng tạo & Khởi nghiệp trong nhà trường. Mô hình sẽ dùng tốt hơn với quyển sách: Tạo lập Mô hình Kinh doanh của Osterwalder

2. Bản phát thảo Tuyên bố Giá trị – Value Proposition Canvas

Phiên bản Value Proposition Canvas được HCMUT-TBI chỉnh sửa từ bản gốc theo cách thức opensource

Phiên bản dùng để in khổ giấy lớn A0. Phác thảo Tuyên bố giá trị là công cụ không thể thiếu sau phác thảo mô hình kinh doanh trong việc giảng dạy. Sách liên quan đến mô hình này: Thiết kế Giải pháp Giá trị được dịch từ Value Proposition Design

3. Phát thảo chân dung khách hàng – Customer Persona Worksheet

Phát thảo chân dung khách hàng - Customer Persona - HCMUT-TBI

Phát thảo chân dung khách hàng – Customer Persona

Phát thảo chân dung khách hàng – Customer Persona thường sẽ được dùng trong các buổi dạy về xây dựng chân dung khách hàng tiềm năng, các mẫu này sẽ được in ra dưới dạng A4 để phát cho mỗi thành viên của các team tham gia khóa học. Mỗi người sẽ định hình một hình mẫu khách hàng cụ thể cho sản phẩm/dịch vụ của mình.

Tham khảo thêm tác phẩm: Khởi nghiệp Tinh gọn – Eric Ries4 bước chinh phục đỉnh cao – Steve Blank